Drucken

Polityka prywatności

Zakres obowiązywania

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych stanowi informację dla użytkownika o rodzaju, zakresie oraz celach pozyskiwania i wykorzystywania danych przez odpowiedzialnego dostawcę [Lornamead GmbH, Harckesheyde 91-93, D-22844 Norderstedt, datenschutzbeauftragter@lornamead.de, tel: +49 (0) 40 / 888 859 – 0] na tej stronie internetowej (zwanej dalej „Serwisem”).

Podstawy prawne ochrony danych osobowych zawarte są w niemieckiej federalnej ustawie o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz w niemieckiej ustawie o mediach elektronicznych (TMG).

Dane dostępu/ logi serwera

Dostawca (bądź jego dostawca przestrzeni sieciowej) gromadzi dane na temat każdego dostępu do Serwisu (tak zwane logi serwera). Do danych dostępu należą:

nazwa wywołanej strony, plik, data i godzina wywołania strony, ilość przesłanych danych, komunikat o pomyślnym wywołaniu strony, typ przeglądarki wraz z wersją, system operacyjny użytkownika, URL referrer (strona wcześniej odwiedzona), adres IP i dostawca sieci wysyłający zapytanie.

Dostawca wykorzystuje dane protokołu tylko do analiz statystycznych w celu prowadzenia, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Dostawca zastrzega sobie jednak możliwość późniejszego sprawdzenia danych protokołu, jeśli ze względu na konkretne poszlaki istnieje uzasadnione podejrzenie niezgodnego z prawem korzystania z Serwisu.

Postępowanie z danymi osobowymi

Dane osobowe stanowią informacje, za pomocą których możliwe jest ustalenie osoby, są zatem danymi, na podstawie których można dotrzeć do danej osoby. Do takich danych należą nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu. Jednak do danych osobowych zaliczane są również informacje na temat upodobań, hobby, członkostwa w różnych organizacjach lub też o tym, jakie strony internetowe były odwiedzane przez daną osobę.

Dane osobowe są pozyskiwane, wykorzystywane i udostępniane przez Dostawcę tylko w przypadku gdy jest to prawnie dozwolone lub gdy użytkownicy wyrażają zgodę na pozyskiwanie danych.

Kontakt

W przypadku nawiązywania kontaktu z Dostawcą (na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej) dane użytkownika są zapisywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek pojawienia się dalszych pytań.

Komentarze i wpisy

Gdy użytkownicy zamieszczają komentarze na blogu lub dokonują innych wpisów, ich adresy IP zostają zapisane. Jest to sposób na zabezpieczenie Dostawcy na wypadek, gdyby ktoś w komentarzach lub wpisach zamieścił treści niezgodne z prawem (zniewagi, zabroniona propaganda polityczna itp.). W takim przypadku Dostawca sam może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za taki komentarz lub wpis, dlatego też jest zainteresowany tożsamością jego autora.

Subskrypcja komentarzy

Komentarze mogą być subskrybowane przez użytkowników. Użytkownik otrzymuje e-mail potwierdzający w celu weryfikacji, czy jest on posiadaczem podanego adresu e-mail. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z bieżących subskrypcji komentarzy. E-mail potwierdzający będzie zawierał stosowne informacje na ten temat.

Newsletter

Za pomocą newslettera przekazujemy informacje o nas i o naszej ofercie.

Jeśli chcą Państwo otrzymywać newsletter, potrzebny jest nam Państwa aktualny adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam zweryfikować, czy są Państwo posiadaczem podanego adresu e-mail wzgl. czy posiadacz tego adresu zgadza się na otrzymywanie newslettera. W wyżej opisanym celu nie gromadzi się już więcej danych. Dane te wykorzystywane są tylko do wysyłki newslettera i nie są udostępniane osobom trzecim.

Wraz z dokonaniem subskrypcji newslettera zostanie zapisany Państwa adres IP oraz data subskrypcji. Zapis ten służy jedynie jako dowód w przypadku, gdyby osoba trzecia nadużyła adresu e-mail i bez wiedzy osoby uprawnionej dokonała subskrypcji newslettera.

Zgoda użytkownika na zapisanie danych, adresu e-mail oraz ich wykorzystanie do wysyłki newslettera może zostać w każdej chwili cofnięta. Wycofanie zgody może nastąpić za pomocą linka zamieszczonego w samym newsletterze, w profilu użytkownika lub w drodze powiadomienia, korzystając z wyżej wymienionych możliwości kontaktu.

Integracja usług i treści zewnętrznych

Może się zdarzyć, że w ramach niniejszego Serwisu internetowego dokonywana jest integracja treści zewnętrznych, na przykład filmów wideo z YouTube, map z Google-Maps, treści kanałów RSS lub obiektów graficznych pochodzących z innych stron internetowych. Integracja uwarunkowana jest zawsze tym, że dostawca tych treści (zwany dalej „Dostawcą Zewnętrznym”) korzysta z adresu IP użytkownika, bowiem bez adresu IP nie byłoby możliwe przesłanie treści na przeglądarkę danego użytkownika. Adres IP jest zatem niezbędny do wyświetlenia tych treści. Staramy się, aby korzystać tylko z takich treści, których dostawcy w danym wypadku wykorzystują adres IP jedynie w celu ich przekazania. Nie mamy jednak wpływu na to, czy Dostawcy Zewnętrzni nie zapisują adresu IP np. w celach statystycznych. Jeśli taki fakt będzie nam znany, poinformujemy o nim użytkowników.

Pliki cookies

Pliki cookies to niewielkie pliki umożliwiające zapisywanie na urządzeniach dających dostęp do Internetu (komputerach PC, smartfonach itp.) specyficznych informacji odnoszących się do danego urządzenia. Służą one po pierwsze przyjazności stron internetowych dla użytkownika, czyli użytkownikom (np. do zapisywania danych logowania), po drugie za ich pomocą przeprowadza się rejestrację danych statystycznych korzystania ze strony internetowej, aby można je było poddawać analizie w celu ulepszania oferty. Użytkownicy mogą mieć wpływ na korzystanie z plików cookies. Większość przeglądarek internetowych posiada opcję ograniczającą lub całkowicie uniemożliwiającą zapisywanie plików cookies. Należy jednak pamiętać, że po aktywacji tej opcji korzystanie, a w szczególności wygoda korzystania z Internetu bez plików cookies będzie ograniczona.

Wieloma plikami cookies internetowych ogłoszeń reklamowych różnych firm można zarządzać poprzez amerykańską stronę http://www.aboutads.info/choices/ lub stronę UE http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ .

Google Analytics

Niniejszy Serwis korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. „ciasteczek“ (plików cookies), czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika, umożliwiając analizę korzystania ze strony internetowej. Utworzone przez plik cookie informacje o korzystaniu z niniejszej strony internetowej przez użytkowników są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej adresy IP użytkowników pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym są uprzednio skracane przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach na jeden z serwerów Google w Stanach Zjednoczonych przesyłany jest pełny adres IP i dopiero tam poddawany skróceniu. Na niniejszej stronie internetowej anonimizacja adresu IP jest aktywna. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizowania korzystania ze strony przez użytkowników, aby sporządzać raporty o aktywności na stronie internetowej i świadczyć inne usługi związane z korzystaniem ze strony i z Internetu na rzecz operatora strony internetowej.

Adres IP przekazany przez Państwa wyszukiwarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie występował w powiązaniu z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą uniemożliwić zapisywanie plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce; niniejszy Serwis informuje jednak użytkowników, że w takim wypadku ewentualnie nie będą mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Użytkownicy mogą ponadto uniemożliwić rejestrowanie i przetwarzanie przez Google danych utworzonych przez plik cookie, odnoszących się do korzystania przez nich ze strony internetowej (łącznie z adresem IP), pobierając i instalując dostępną pod poniższym linkiem wtyczkę przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternatywnie wobec dodatku do przeglądarki czy też w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych można kliknąć w ten link, aby na przyszłość uniemożliwić rejestrowanie danych przez Google Analytics w ramach tej strony internetowej. Na urządzeniu użytkownika zostaje przy tym umieszczany plik cookie opt-out. W razie usunięcia plików cookie konieczne będzie ponowne kliknięcie w ten link.

Korzystanie z wtyczek społecznościowych na Facebooku

Niniejszy Serwis korzysta z wtyczek społecznościowych (dalej zwanych „Wtyczkami”) sieci społecznościowej facebook.com, prowadzonej przez firmę Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (zwaną dalej „Facebookiem”). Wtyczki te można rozpoznać po jednym z logotypów Facebooka (biała litera „f” na niebieskim polu albo symbol uniesionego w górę kciuka) lub są oznaczone dodatkowym opisem „Facebook Social Plugin”. Listę wtyczek społecznościowych Facebooka oraz ich wygląd można zobaczyć pod adresem: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kiedy użytkownik wywoła stronę internetową niniejszego Serwisu zawierającą taką Wtyczkę, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość Wtyczek przekazywana jest przez Facebooka prosto na przeglądarkę użytkownika, a z niej integrowana ze stroną internetową. Dlatego Dostawca nie ma wpływu na zakres danych pozyskiwanych przez Facebooka za pomocą tej wtyczki, w związku z czym informuje on użytkowników stosownie do swojego stanu wiedzy:

Poprzez integrację Wtyczek Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wywołał daną stronę Serwisu. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przyporządkować te odwiedziny użytkownika jego kontu na Facebooku. Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z Wtyczkami, na przykład użyje przycisku „Lubię to” albo zamieści komentarz, wówczas odpowiednia informacja przekazywana jest z jego przeglądarki bezpośrednio do Facebooka i tam zostaje zapisana. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowanym użytkownikiem Facebooka, to nadal istnieje możliwość, że Facebook uzyska jego adres IP i zapisze go. Według informacji podanej przez firmę Facebook w Niemczech zapisywany jest jedynie zanonimizowany adres IP.

Informacje o celu i zakresie pozyskiwania danych i ich dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu przez firmę Facebook oraz o odnośnych prawach i możliwościach dokonywania ustawień chroniących prywatność użytkowników podane są w Polityce prywatności firmy Facebook na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy/.

W przypadku gdy użytkownik ma konto na Facebooku i nie chce, żeby firma Facebook za pośrednictwem niniejszego Serwisu gromadziła na jego temat dane i łączyła je z danymi zapisanymi w jego profilu na Facebooku, wówczas przed odwiedzeniem określonej strony internetowej musi się on wylogować z Facebooka.

Twitter

Niniejszy Serwis korzysta z przycisków usługi Twitter. Przyciski te oferowane są przez firmę Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Są one oznaczone takimi hasłami jak „Twitter” czy „Obserwuj”, połączonymi z symbolem stylizowanego niebieskiego ptaka. Przyciski te umożliwiają udostępnienie artykułu lub strony znalezionej w niniejszym „Serwisie“ na Twitterze lub obserwowanie aktywności Dostawcy na Twitterze.

Gdy użytkownik wywoła stronę niniejszego Serwisu zawierającą taki przycisk, jego przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Zawartość przycisków Twittera przesyłana jest przez Twitter prosto na przeglądarkę użytkownika. Dlatego Dostawca nie ma wpływu na zakres danych pozyskiwanych przez Twitter za pomocą tej wtyczki, w związku z czym informuje on użytkowników stosownie do swojego stanu wiedzy. Zgodnie z tym stanem wiedzy wykorzystywany jest tylko adres IP użytkownika przekazywany przez URL danej strony internetowej przy pobraniu przycisku, jednak wyłącznie w celu wyświetlenia przycisku.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce prywatności firmy Twitter na stronie http://twitter.com/privacy.

Cofnięcie zgody, zmiany, korekty i aktualizacje

Użytkownik ma prawo, aby na jego zlecenie być bezpłatnie informowanym o zapisanych danych osobowych na jego temat. Prócz tego użytkownik ma prawo do korygowania nieprawidłowych danych, blokowania i usuwania swoich danych osobowych, o ile nie stoi temu na przeszkodzie ustawowy obowiązek przechowywania danych.

 

Warunki sporządzania relacji z doświadczeń, pozyskiwanie i przetwarzanie danych oraz wskaźniki rekomendacji

Zabronione są wszelkie próby zakłócenia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej z ofertą kosmetyków marki CD. W szczególności zabrania się prób obejścia funkcji zabezpieczeń, dokonywania zmian w systemach komputerowych, serwerach, routerach i innych urządzeniach podłączonych do Internetu, uzyskiwać nieuprawniony dostęp do takich urządzeń lub w jakikolwiek sposób zakłócać działanie tych systemów/urządzeń.

Ponadto użytkownik zobowiązuje się:

  • jak najdokładniej opisywać oceniane przez siebie produkty kosmetyczne CD
  • zamieszczać ocenę tylko w przypadku, gdy sam używał ocenianego produktu
  • nie zamieszczać nieprawdziwych i/lub nierzeczowych ocen i/lub nie wypowiadać fałszywych opinii na temat produktów, które mogłyby wpływać na decyzje innych osób
  • zamieszczać zarówno pozytywne jak i negatywne oceny w ramach wolności słowa głównie w celu dania innym osobom możliwości wyrobienia sobie bardziej konkretnego/ bardziej obiektywnego/ szerszego zdania na temat określonego produktu kosmetycznego CD, a tym samym stworzenia spójnego obrazu stanu faktycznego
  • nie zamieszczać ukrytej (np. w postaci relacji) i/lub ewidentnej reklamy towarów, usług i/lub firm
  • sporządzać komentarze i oceny wedle najlepszej wiedzy i przekonania
  • nie wymieniać żadnych innych osób z imienia i nazwiska
  • w żaden sposób nie gromadzić, nie wykorzystywać ani nie publikować danych osobowych innych użytkowników ani też informacji o nich.

Procentowy wskaźnik rekomendacji produktu jest określany z chwilą, gdy na temat danego produktu dostępnych jest co najmniej 20 ocen. Firma Lornamead GmbH zastrzega sobie prawo do usuwania ocen wzgl. do niepublikowania ich w przypadku gdy nie są one zgodne z powyższymi wytycznymi.

Państwa dane są pozyskiwane, zapisywane, przetwarzane i wykorzystywane w ramach automatycznej procedury jedynie w celu merytorycznego ujęcia procentowych wskaźników rekomendacji produktu. Wprowadzając dane osobowe w formularzach sieciowych i wysyłając je, wyrażają Państwo zgodę na wyżej opisane wykorzystywanie danych.